8.-19.6.2015

Autorská inscenace studentů KALD DAMU vznikla v rámci rezidenčního pobytu v Divadle Drak a 19.6. byla v premiéře uvedena na Mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů.

Inscenace VLCI reaguje na rozpačitou situaci spojenou s návratem velkých šelem do českých lesů. Ta situace přináší velmi rozporuplné názory. Na jedné straně stojí ochránci přírody a členové vlčích hlídek nadšeně hlásající osvětu o přirozenosti soužití vlka a člověka, proti nimž stojí chovatelé dobytka, kteří již nejsou zvyklí bránit svá stáda proti predátorům, či obyvatelé oblastí, ve kterých se vlci pozvolna usazují.

Projekt se snaží reflektovat složitý vztah dnešního člověka k přírodě, snahu se s ní opět propojit na jedné straně, ale strach se u toho zašpinit na straně druhé. Příchod vlků je typickým příkladem takového přístupu – ve strachu z dopadů návratu velkých šelem, ze změny, která může ohrozit naše prvenství mezi ostatními živými bytostmi, se navzdory všeobecnému jásání snažíme jakkoliv vymezit vlčí teritoria, mapovat jejich stezky, trasy lovu, dokonce i pohlavní život. Z našeho jednání je cítit stud, který nezakryjí ani výmluvy na bezpečí hospodářského dobytka
či lidí samotných. S černým svědomím nám nezbývá než přiznat si, že už nedokážeme sdílet krajinu, kterou jsme si kdysi ukradli jen pro sebe.

Koncept, scénografie: Tereza Černá, 4. ročník scénografie, KALD

Režie: Dominik Migač, Tereza Černá

Produkce: Kateřina Rundová, 1. ročník, Katedra produkce DAMU

Hrají: Lumíra Přichystalová, 2. ročník herectví KALD, Dominik Migač, 2. ročník herectví KALD, Anežka Kalivodová, 2. ročník scénografie KALD