European Puppetry Knowledge Exchange / CZ

5. 2013 – 30. 4. 2015

V letech 2013 – 2015 se Divadlo Drak účastnilo projektu EUROPEAN PUPPETRY KNOWLEDGE EXCHANGE (EPKE) EPKE podpořeného z fondu EU Kultura.

Účastníci projektu:
– LGL, Lutkovno gledališče Ljubljana, Sl
– NUKU, Eesti Riiklik Nukuteater (Estonian State Puppet Theatre), EE
– Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, o. p. s., CZ