O institutu

Mezinárodní institut figurálního divadla (dále MIFD) byl založen z iniciativy Josefa Krofty z důvodu „ uznání nezbytnosti studia, výzkumu, hledání nové umělecké tváře divadla pro děti tak, aby bylo schopno splnit své novodobé poslání.“ Veřejnosti byl institut představen v roce 1993.

Hlavním studijním a výzkumným zájmem MIFD ve spolupráci se školami, divadly, jednotlivci a institucemi je rozvoj takového loutkového divadla, které se snaží být maximálně otevřené všem moderním divadelním podnětům, ale akcentuje práci s hmotou, předměty a loutkami jakožto nezastupitelnými prostředky, přičemž skrze ně naplňuje poslání každé instituce. MIFD by měl fungovat jako vzdělávací, výzkumné divadelní centrum, investor, producent, loutkářské centrum s kvalifikovaným zázemím, místo setkání těch, které spojuje fenomén loutky.

Pod záštitou institutu byly pořádány mezinárodní projekty: Babylónská věž, Korálky z Polárky, Královna Dagmar a Mor na ty vaše rody. Dále se ve studiu Amátka uskutečňovaly residence zahraničních souborů z Finska, Francie nebo Norska.

MIFD v současné době funguje jako vzdělávací a výzkumné divadelní centrum, které poskytuje kvalifikované zázemí pro praktické studium oboru formou mezinárodních projektů, vzdělávacích aktivit, setkání studentů divadelních škol, studijních stáží a residenčních programů.

MIFD spojovaný zejména s prostory Labyrintu Divadla Drak je centrem, které se nesoustřeďuje jen na kolekce loutek, ale především na tvůrce. Umělce zkušené, méně zkušené či úplné začátečníky. Výzkum a tvorbu MIFD zároveň vnímáme jako důležitou investici do budoucnosti divadla pro děti a dospívající.